Dil Seçenekleri
İngilizce Türkçe
Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal

BABALIK TESTİ

Mahkemelerde kullanılmak üzere yaptırılacak yasal babalık testleri:

Ülkemizde yasal babalık testleri sadece devlete ait laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bu kurumlarda görev yapan yetişmiş eleman sayısının az ve iş yoğunluğunun çok fazla olmasından dolayı yasal babalık testlerinin sonuçları çok uzun süreler almaktadır.

Zor bir süreç yaşayan ve neticenin bir an önce belli olmasını isteyen taraflar, kararın uzamasından olumsuz etkilenmekte, bu gecikme testi talep eden kişiler arasında farklı sıkıntılara sebebiyet vermektedir.

Yasal babalık testleri laboratuvarımızda birkaç günde neticelendirilmektedir. Firmamız UYAP sistemine kayıtlıdır ve bu alanda mahkemelere bilirkişilik hizmeti veren ülkemizdeki tek özel kuruluştur. Mahkemelerin talep ettiği tüm fiziki şartlara ve uzmanlık sertifikasyonuna sahiptir.

Diğer tüm özel laboratuvarlardan alınan sonuçlar mahkemede delil olarak kullanılamayacağından, taraflar mahkeme süreci içerisinde tekrar yasal babalık testi yaptırtmak zorunda kalacaklardır.

Test sonucunu mahkemede delil olarak kullanmak istiyorsanız, gereksiz yere zaman ve para kaybına engel olmak için Lütfen irtibata geçin.

Kişisel şüphelerin giderilmesi amacıyla yaptırılacak özel babalık testleri:

Bu testler kişisel merakın giderilmesi amacıyla yapılan işlemlerdir. Mahkemelerde kullanılmaz. Tamamen gizlilik ilkeleri içerisinde yapılmaktadır. Detaylar için lütfen irtibata kurun.