Dil Seçenekleri
İngilizce Türkçe
Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal

BİYOLOJİK İNCELEME

GERÇEKLEŞTİRİLEN METOT VE TESTLER

1

Kimyasal yöntem ile kan lekesi incelemesi (Phenolphthalein, Luminol) (Leke başına)

2

Kart test yöntemi ile insan kanı incelemesi (Veda Lab Hem Check Testi) (Leke başına)

3

Kimyasal yöntem ile meni lekesi incelemesi (Asit Fosfataz Testi) (Leke başına)

4

Kart test yöntemi ile meni lekesi incelemesi (Veda Lab PSA Check Testi) (Leke başına)

5

UV ışık yöntemi ile meni lekesi incelemesi

6

Mikroskopik inceleme (Leke başına)(Normal)

7

Mikroskopik inceleme(Leke başına) (Fotoğraflı)

8

Test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(SALIgAE)

9

DNA testi (1 olay yeri veya sahış örneği)

10

DNA testi (Olay yeri örneği materyal başına)

11

Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu

12

Rapor Tanzimi