Dil Seçenekleri
İngilizce Türkçe
Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal

DNA TESTİ

Soruşturma ve kovuşturma birimlerini yönlendirerek adaletin sağlanmasına, kısa zamanda sonuca ulaşılmasına, zaman kaybının önlenmesine, olabilecek şüphelerin ortadan kaldırılmasına olanak sağlar.

Tek yumurta ikizleri hariç DNA profilleri kişilere özgüdür. İki insanın DNA dizisi yaklaşık olarak % 99.9 oranında aynıdır. Geriye kalan % 0.1 DNA kısmı insanlar arasındaki genetik çeşitliliği ve farklılığı sağlamaktadır. Bu tip DNA dizileri polimorfik DNA olarak isimlendirilir ve insanların tanımlanmasında kullanılan polimorfik DNA markırlarını oluştururlar.  DNA polimorfizmlerinin çoğu proteinler için kodlayıcı olmayan (yaklaşık total genomun % 95’i) DNA kısmında bulunur ve bu DNA kısmının adli olayların çözülmesinde önemi çok büyüktür.

Özellikle cinayet, tecavüz, gasp ve hırsızlık olaylarında şüphelilerin tespiti ve suçun ispatı konusunda çok etkili bir delillendirme metodudur

Olay yerinden ve suç eşyalarından elde edilecek biyolojik numunelere ait DNA profili ile maktul, mağdur, müşteki ve şüpheliye ait referans kan numunelerine ait DNA profilleri arasında mukayese yapılarak aralarındaki benzerlik veya farklılık tespit edilir. DNA profilleri veri tabanına kaydedilir ve diğer olaylar arasında bağlantı kurulabilir.

     Kamir Kriminal ülkemizde bu alanda hizmet veren tek özel laboratuvardır.