Dil Seçenekleri
İngilizce Türkçe
Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal Kamir Kriminal

HAKKIMIZDA

 

 

 

 

 

 

           HAKKIMIZDA

          Çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanarak bu konuda otorite olmayı hedeflerken her bir teste ait doğru ve güvenilir sonuçlar için, uluslararası standartlara uygun olarak donatılmış laboratuvarımız adaletin sağlanmasında konusunda uzman bilirkişiler ile en doğru ve hızlı şekilde hizmet vermektedir.

            Kamir Kriminal; Dünya standartlarında suç ve suçlu ile mücadele ederken, Adli Bilimler alanında ulusal ve uluslararası alanda kabul bulan, sürekli gelişen ve değişen teknolojiyi takip eden ve bu konuda öncü olan, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, güvenilir, tarafsız ve yetkin bilirkişilik hizmeti sunmaktadır.

            Kamir Kriminal, verdiği bilirkişilik hizmetini, doğru ve güvenilir biçimde, sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda sunma sorumluluğu ve bilincinde gizlilik, tarafsızlık, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

            Bilimin hızla geliştiği bu yüzyılda adli olaylar her gün artan bir hızla devam etmekte ve bu tür olayların çözümüne çok büyük katkı sağladığı dünyaca kabul edilen DNA analizleri de her gün artan bir şekilde yapılmaktadır. Adli olaylarda olayların aydınlatılması amaçlı olarak insana ait biyolojik materyallerden (kan, vücut sıvısı, kıl, doku, kemik vb.) elde edilen Deoksiribonükleik Asit’ in  (DNA) belirli bazı bölgeleri incelenerek “barkod”  niteliğinde olay ile ilgili sonuca ulaşılmaktadır. 

            KA-MİR ADLİ DANIŞMANLIK VE BİLİRKİŞİLİK LTD. ŞTİ olarak kurumsal bir kimlikle marka olarak güven vermeyi amaçlamakta olup şirketimiz bünyesinde Biyolojik, Balistik,  Belge, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri yapılmaktadır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

             Kamir Adli Danışmanlık Bilirkişilik ve Danışmanlık Limited Şirketi Laboratuvarı, adli ve idari soruşturmalar sırasında elde edilen maddi bulgu ve delillerin, bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirilmesi suretiyle suç ve suçlunun tespitinde; mevzuat hükümleri ile uluslararası TS EN ISO/IEC 17025 standardı gerekleri doğrultusunda, gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek ve kullanarak teknik hizmet vermektir. Bu hizmeti verirken;

·Adli bilimler alanında kurulan ilk özel laboratuvar olarak  lider, uluslararası alanda liderliğe aday ve teknolojiyi takip ederek hep yenilenen  “Öncü ve Referans Kurum” olmayı,

·Kamir Adli Danışmanlık Bilirkişilik ve Danışmanlık Limited Şirketi çalışmalarını; yeterlilik, tarafsızlık, bağımsız karar verme, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak gerçekleştireceğini,

·Verilen hizmetin kalitesini her zaman belirten metotlarla ve müşteri şartlarına uygun, müşterilerin taleplerini memnuniyete dönüştüren müşteri odaklı bir çalışma ile sağlamayı,

·Çalışanlarımızın teknik yeterliliğini artırmak amacıyla sürekli eğitimini sağlayarak, gereken sertifika programlarına katılmayı, teknolojik ve çevreyle ilgili gelişmeleri takip etmelerini desteklemeyi, 

·Sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarının gerçekleştirilerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmeyi,

·Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali, psikolojik ve diğer baskılardan, laboratuvarın yeterliliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermeyi,

·Müşterilere ait gizli bilgi ve tescilli haklarının korunmasında ölçüm ve analiz sonuçlarının muhafaza edilmesi ve müşterilere iletilmesinde gizliliği sağlamayı,

·Çalışan personelin, objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamayı,

·Uzman personelin hazırlayacağı raporda, çalışmaları ile ilgili güveni azaltacak her türlü iç ve dış baskıdan uzak çalışma ortamı sağlayacağını,

·Tedarikçiler ile çalışmalarda sistematik bir değerlendirme yaparak karşılıklı ilişkilerde sürekliliği sağlamayı,

·Bağımsızlık tarafsızlık ve gizlilik ilkesine uymayı,

·Verilen hizmeti ulusal ve uluslararası standartlara göre, mevzuatlara uygun cihaz, metot ve eğitimli uzman personeli ile yasalar ve etik değerlere bağlı yönetim anlayışı ile gerçekleştirmeyi,

·Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, prensiplerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmeyi,

·İyi bir mesleki ve teknik uygulama ile istenilen zamanda, doğru ve kaliteli hizmeti vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı;

taahhüt eder.

VİZYONUMUZ

 

          Bilgiyi, bilimi ve teknolojiyi müşterilerimiz için birleştirerek, belirlenen standartlar kapsamında kalite anlayışını daha üst seviyelere çıkararak, ölçüm ve danışmanlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası sektörlerde kendini ispatlamış öncü kuruluş olarak yerini almak.

 

MİSYONUMUZ

          Bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla hareket eden;  uygun metot, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, hatasız,  profesyonel çalışma ile zamanında ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

 

ORGANİZASYON ŞEMASI